GR20111215: korte agenda

GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat

 

1.       Vaststellen voor het dienstjaar 2012 wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan.

2.       Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 22 december 2011.

3.       Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 22 december 2011.

4.       Fingem - Buitengewone algemene vergadering - Donderdag 22 december 2011 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Veiligheidsdiensten

5.       Stedelijke vrijwillige brandweerdienst - Nieuw reglement voor de organisatie van de gemeentelijke brandweerdienst.

 

Ruimtelijke Ordening

6.       Uitbrengen advies over het voorlopig vastgestelde addendum bij het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.

7.       Uitbrengen advies over de voorlopig vastgestelde partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan provincie Oost-Vlaanderen.

 

Leefmilieu

8.       Gemeentelijk milieubeleidsplan Ninove 2005-2010 - Evaluatie planperiode 2005-2010 en actualisatie planperiode 2011-2013 - Goedkeuring.

9.       Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor 2012 - Goedkeuring.

 

Personeel

10.     Personeel - Rechtspositieregeling - Aanpassing.

 

Zwembad

11.     Autonoom gemeentebedrijf Ninove 'Zwembad de Kleine Dender' - Goedkeuring budgetwijziging 2011.

 

Sport

12.     Stedelijk sportcentrum - Kandidaatstelling Belgisch kampioenschap elite dames + heren 2017 in samenwerking met wielerclub Denderclub - Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2011.

 

OCMW

13.     OCMW - Kennisneming van de notulen van de vergadering van het overlegcomité stad/OCMW van 20 september 2011

 

Ontvangerij

14.     Kapitaalverhoging van publigas via Fingem - Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen.

 

Kerkfabrieken

15.     Kerkfabriek Sint-Margriet Neigem - Wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4

         Kerkfabriek Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/3.

16.     Kerkfabrieken - Akteneming budget 2012.

 

Belastingen

17.     Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Hernieuwing.

18.     Aanvullende belasting op de personenbelasting - Hernieuwing.

19.     Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen - Hernieuwing.

20.     Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten - Aanpassing.

 

Verkeer

21.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Invoeren beperkte parkeertijd met parkeerschijf of bewonerskaart - Paternostergang te Ninove.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

22.     Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer burgemeester over een eventuele fusie van onze politiezone met deze van Haaltert-Denderleeuw.

23.     Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer burgemeester en aan de schepen van middenstand over de rol van nachtwinkels in onze stad in het algemeen, en tijdens carnaval in het bijzonder - voorstel om een uitdoofscenario te hanteren mbt nachtwinkels in onze stad.

23.1   Interpellatie van raadslid Wim Wachtelaer over het afschaffen van overweg 66, Windmolenstraat te Appelterre

23.2   Interpellatie van raadslid Werner somers betreffende de collectie van stripbibliotheek The Blue Lagoon

23.3   Voorstel van raadslid Werner Somers tot staking van de bevlagging van de stadsgebouwen met de Belgische vlag