GR20111027 punt 38.3: Interpellatie van raadslid Katie Coppens over de verkeersproblematiek Outerstraat

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

"Het is schitterend dat er iets gedaan wordt aan de slechte voetpaden in de Outerstraat maar de huidige omlegging duurt nu al een aantal weken (terwijl het aangekondigd was slechts enkele dagen) met grote verkeersoverlast als gevolg.

 

Hoe lang gaat deze omlegging nog duren? Werd er met de aannemer een maximale uitvoeringstermijn afgesproken?

 

Door deze werken is er filevorming elke avond van aan Den Doorn tot aan de Firelle (vroegere schoenen Muys). Het is een hel om naar Brakel te rijden komende van aan Den Doorn of de Brusselsesteenweg.

 

Door de heraanleg Den Dollar zal deze situatie bestendigd worden aangezien de doorgang van Ninove naar Outer via de Outerstraat afgeschaft wordt en alle verkeer van Den Doorn en Brussel achter de Elan en Mc Donald zal moeten passeren via één rijstrook.

 

Ik stel voor dat dit herbekeken wordt , minstens dat de passage achter Elan naar Brakel via een dubbele rijstrook zou georganiseerd worden."