GR20111027 punt 38.2: Voorstel van raadslid FOns Schorreel over de aanpassing van de statuten AGB DN - installatie technisch directiecomité in plaats van politiek directiecomité

Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld:

 

"Tijdens de vorige gemeenteraad werd mijn voorstel tot afschaffing van het AGBDN verworpen.

 

Uit de discussie bleek duidelijk dat de meerderheid ook over de werking van AGBDN van mening verschillen. Ik wens graag zo snel mogelijk een verbeterde werking van dit AGBDN, daarom vraag ik u het volgende:

 

Ik stel voor om de statuten van het autonome gemeentebedrijf aan te passen en het politiek samengesteld directiecomité te vervangen door een directiecomité bestaande uit technici en mensen van het eigen personeel.

 

De voorzitter van de raad van bestuur blijft volgens mijn voorstel lid van dit directiecomité om de controle door de raad van bestuur te garanderen.

 

Op die manier kan de bevoegde schepen een grotere controle uitoefenen op dit bedrijf en heeft hij een directiecomité ter beschikking met mensen van op het terrein. De politieke besluitvorming verhuist op deze manier integraal naar de raad van bestuur wat de rol van deze laatste vergroot. Dit is namelijk de taak van politici, wij moeten de politieke keuzes maken, maar de uitvoering overlaten aan een bekwame administratie en dito directiecomité. In mijn voorstel zal dit Directiecomité gaan fungeren zoals het managementteam dit doet binnen de stadsadministratie.

 

Concreet betekent dit dat ik dit voorstel ter stemming aan de gemeenteraad voorleg en vraag om de statuten ter zake in die zin aan te passen en voor te leggen om een volgende gemeenteraad.

 

Tevens vragen wij ook duidelijkheid over de rol van het AGB DN m.b.t. de afkomst van de grond die gebruikt werd op de site van de nieuwe speeltuin?

 

Waarom staan de kiosk en de staantribunes in weer en wind achter het containerpark ?

 

Ten slotte: hoever staat het met de evaluatie van de directeur en wat heeft het project Möbius tot dusver als resultaat?"