GR20111027 punt 38: Vraag van raadslid Greet De Troyer over Dexia en de gemeentelijke holding

Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld:

 

"Het zijn woelige tijden voor Dexia en de gemeentelijke holding.

 

Aan de bevoegde schepen zou ik willen vragen hoeveel aandelen stad Ninove heeft en of er nog op een dividend kan worden gerekend.

Wat is de actuele stand van zaken en het geraamde verlies voor de stad Ninove?

 

Kan de bevoegde Schepen mij een overzicht geven van het percentage inzake beleggingen en of deze gediversifieerd zijn bij verschillende banken."