GR20111027 punt 37: Vraag van raadslid Greet De Troyer over het toezicht bij de opvang van kinderen in het Kadeeken

Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld:

 

"Het toezicht op de opvang van kinderen in Het Kadeeken loopt niet zoals het hoort.

 

Het is de bedoeling van een kinderopvang om zorg te dragen voor de opvang van de kinderen en het vertrouwen welke de ouders dienen te hebben dat deze opvang correct verloopt.

 

Hoe wordt de controle op de opvang der kinderen gecontroleerd?

 

Is het personeel verantwoordelijk voor een aantal kinderen en houden deze zich daadwerkelijk bezig met deze kinderen ?

 

Een aantal ouders hebben hierbij hun bemerkingen.

 

Bij herhaling werden deze opmerkingen eveneens vastgesteld door andere ouders.

 

Aan de schepen, verantwoordelijk voor kinderopvang, vraag ik dan ook dat zij deze situatie eens controleert en opnieuw aan de mama's en de papa's het vertrouwen kan geven waarvoor Het Kadeeken werd opgericht."