GR20111027 punt 33: Kennisname van het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het lokaal overleg kinderopvang Ninove;

 

Overwegende dat het ontwerp van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove van 17 mei 2011;

 

 

BESLUIT:

 

Kennis wordt genomen van het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg kinderopvang.