GR20111027 punt 27: music for life - goedkeuring toelage voor ontwikkelingshulp - goedkeuring gartis gebruik stadspodium

Dit agendapunt wordt afgevoerd.