GR20111027 punt 23: concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de gemeenteraad.