GR20111027 punt 11: goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag van Refresco Benelux - Sunco nv voor gronden gelegen langs Nederwijk-Oost in Ninove

Het dossier wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de gemeenteraad.