GR20110915 punt 36.1: voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot afschaffing van het AGB DN

Volgende motivatie wordt door de heer D'haeseleer in zijn voorstel vermeld :

 

"Recente gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt dat de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf geen meerwaarde heeft geboden voor de werking van de technische diensten. Het personeelsbeleid is onaanvaardbaar, wat een dramatisch effect heeft op de motivatie en het rendement van het personeel .

 

Het Vlaams Belang heeft zich altijd tegenstander getoond "van een autonoom gemeentebedrijf voor de technische diensten." Blijkbaar wordt zij daarin nu ook gesteund door een deel van de meerderheid.

 

Ik stel dan ook voor om het AGBDN  op te heffen en het personeel terug onder te brengen onder de reguliere stadsdiensten."