GR20110915 punt 35: interpellatie van raadslid Werner Somers aan de heer Henri Evenepoel, schepen van mobiliteit, betreffende de asverschuivingen in de Aardeweg (Outer) en de Cyriel Prieelsstraat (Aspelare)

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

 

"De voorbije jaren deden zich verscheidene zware ongevallen voor ter hoogte van de asverschuivingen in de Aardeweg te Outer en de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare. In Het Laatste Nieuws van 8 april 2011 zegt burgemeester Casteur dat het stadsbestuur intussen alle noodzakelijke informatie heeft opgevraagd bij de politie en het Autonoom Gemeentebedrijf. Volgens de burgemeester is het de bedoeling van het stadsbestuur om een alternatief uit te werken voor deze asverschuivingen. In Het Nieuwsblad van 13 januari 2011 was reeds te lezen dat de dinsdag daarop, d.w.z. 18 januari, de verwijdering van de asverschuivingen zou gestemd worden door het schepencollege, waarna de gemeentediensten aan de slag zouden kunnen gaan.

 

  1. Hoeveel ongevallen vonden er tijdens de jaren 2006 tot en met 2010 plaats ter hoogte van de asverschuivingen in de Aardeweg en de Cyriel Prieelsstraat? Hoeveel ongevallen vonden er reeds plaats in 2011? Bij hoeveel van deze ongevallen vielen zwaargewonden of doden?
  2. Wat wordt bedoeld met de noodzakelijke informatie die werd opgevraagd bij de politie en het AGB?
  3. Werden er reeds alternatieven onderzocht voor de asverschuivingen? Wat was het resultaat van dat onderzoek?
  4. Wanneer zullen de asverschuivingen verwijderd worden?
  5. Zijn er reeds informatievergaderingen gepland voor de buurtbewoners over eventuele alternatieve verkeersremmende maatregelen? Zo ja, wanneer zouden deze plaatsvinden?"