GR20110915 punt 34.2: Ninove Welzijn - Raad van bestuur - Kennisneming ontslag bestuurder - Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de gemeenteraad.