GR20110915 punt 26: Ninove - Pollarebaan - Uitbreiding waterleidingsnet - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnlaan 46 te 9000 Gent, verzocht werd een ontwerp op te maken voor het uitbreiden van het waterleidingsnet ter hoogte van de Pollarebaan te Ninove;

 

Gelet op de brief van 18 februari 2011 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend tot de uitbreiding van het waterleidingsnet langs de Pollarebaan geraamd op 9.830,45 euro;

 

Gelet op het plan van de netuitbreiding;

 

Overwegende de dat werken ter hoogte van de verkaveling worden geraamd op 6.755,10 euro en deze volledig ten laste zijn van de verkavelaar D&G Constructs, Albertlaan 200 te 9400 Ninove;

 

Overwegende dat de werken vanaf de grens van de verkaveling tot aan het bestaande waterleidingnet  worden geraamd op 3.075,35 euro en dat deze ten laste zijn van de stad die voor de financiering een beroep zal doen op de beschikbare autonome investeringskredieten;

 

Overwegende dat de Vrijwillige Brandweer Ninove op 5 mei 2011 gunstig advies heeft verleend;

 

Overwegende dat het saldo van de autonome investeringskredieten 114.214,55 euro bedraagt;

 

BESLUIT, met 30 ja-stemmen en 1 onthouding

  1. De uitbreiding van het waterleidingsnet ter hoogte van de Pollarebaan te Ninove, geraamd op 9.830,45 euro, wordt goedgekeurd.
  2. De uitbreiding ter hoogte van de verkaveling valt voor 6.755,10 ten laste van de verkavelaar D&G Constructs, Albertlaan 200 te 9400 Ninove.
  3. De uitbreiding vanaf de grens van de verkaveling tot aan het bestaande waterleidingnet die geraamd wordt op 3.075,35 euro en gefinancierd wordt met de beschikbare autonome investeringskredieten valt ten laste van de stad Ninove.
  4. Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening te Gent.