GR20110915 punt 25: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Opdracht Okegem - Sint-Margriet Neigem - Sint-Pietersbanden Voorde - Sint-Amandus Outer - Sint-Pieter Meerbeke

 

 
 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van  20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde en Sint Amandus Outer;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van  20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem,, Sint Margriet Neigem en Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van  19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem, Sint Margriet Neigem en Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van wijziging nummer 1 aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van wijziging nummer 2 aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2010 houdende goedkeuring van wijziging nummer 1 aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2010 houdende goedkeuring van wijziging nummer 3 aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op de beslissing van 16 mei 2011 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 – 2013/2 werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van 31 mei 2011 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 - 2013/4 werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van 3 juni 2011 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 – 2013/3 werd vastgesteld;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van de kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 14 juni 2011 voor de budgetwijziging 2011/1 van de  kerkfabriek OLV Opdracht Okegem;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 23 juni 2011 voor de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem en Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 5 juli 2011 voor de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 28 juli 2011 voor de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 22 juni 2011;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 29 juni 2011;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 13 juli 2011;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer aan de stad werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 5 augustus 2011;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem de exploitatietoelage verhoogt met 15.318,15 euro tot 48.692,58 euro en de investeringstoelage verhoogt met 2.600,00 euro tot 306.925,00 euro;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Margriet Neigem de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 29.000,00 euro tot 74.260,00 euro;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde de exploitatietoelage verhoogt met 1.555,00 euro tot 10.096,27 euro en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Amandus Outer de exploitatietoelage en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke de exploitatietoelage stijgt met 10.616,00 euro tot 57.735,00 euro en de investeringstoelage verhoogt met 50.200,00 euro tot 50.200,00 euro;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen

  1. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem.
  2. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem.
  3. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde.
  4. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer.
  5. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke.
  6. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.