GR20110915 punt 23: kerkfabriek Sint-Petrus Denderwindeke en Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Ninove - Budgetwijzinging 2011/1

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/1 van de kerkfabriek Sint-Petrus Denderwindeke en OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

               

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van het meerjarenplan  2008-2013/2 van de kerkfabriek Sint-Petrus Denderwindeke en goedkeuring van het meerjarenplan 2008–2013/3 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van huidige zitting houdende goedkeuring van het meerjarenplan  2008-2013/3 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van de kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom van 20 mei 2011 voor de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke en van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2011 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 30 mei 2011;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;              

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint-Petrus Denderwindeke de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 9.191,77 euro tot 46.691,77;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 109.450,15 euro tot 514.184,07;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek Sint-Petrus Denderwindeke en van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Ninove.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.