GR20110915 punt 19: stad Ninove - Kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2011 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet

DE RAAD,

 

Gelet op de artikelen 164 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2011, opgesteld op 26/05/2011;

 

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;

 

Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2011, opgesteld op 26/05/2011, en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.