GR20110623 punt 9: inburgering Oost-Vlaanderen - Vraag tot voortijdig ontslag en nieuwe kandidaatstelling raad van bestuur

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van Inburgering Oost-Vlaanderen van 13 mei 2011;

 

Overwegende dat bij gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 Antoine Callebaut werd aangesteld als vertegenwoordiger en als kandidaat-beheerder bij de vzw Onthaal Nieuwkomers Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat Inburgering Oost-Vlaanderen heeft vastgesteld dat er reeds in het voorjaar van 2011 (her)benoemingen van bestuursleden dienen te gebeuren en dat er begin 2012 een gelijkaardige operatie op poten staat;

 

Overwegende dat dit voor Inburgering Oost-Vlaanderen een extra kost betekent en voor een vereenvoudiging van de bestuursmandaten zijn ze uitgekomen op volgende vraagstelling:

"Is uw stad bereid tot een voortijdig ontslag van Antoine Callebaut uit de raad van bestuur op datum van de komende algemene vergadering in het kader van een collectieve (her)benoeming?

En zo ja, stelt uw stad zich opnieuw kandidaat als lid van de raad van bestuur op de komende algemene vergadering?";

 

Overwegende dat gelijkekansen behoort tot de bevoegdheid van schepen Veerle Cosyns en het daarom wenselijk is om schepen Veerle Cosyns als kandidaat voor de raad van bestuur voor te stellen;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft :

 

Kandidaat-bestuurder :

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen : 28

Aantal uitgebrachte stemmen : 28

Aantal stemmen op naam van Veerle Cosyns: 28

 

Overwegende dat Veerle Cosyns de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

BESLUIT:

 

1. Neemt kennis van de brief van 13 mei 2011 van Inburgering Oost-Vlaanderen.

 

2. De stad Ninove is bereid tot een voortijdig ontslag van Antoine Callebaut uit de raad van bestuur op datum van de komende algemene vergadering in het kader van een collectieve (her)benoeming.

 

3. Schepen Veerle Cosyns wordt voorgesteld als kandidaat als lid van de raad van bestuur op de komende algemene vergadering van Inburgering Oost-Vlaanderen.

 

4. Afschrift van deze beslissing zal in tweevoud worden opgestuurd aan Inburgering Oost-Vlaanderen Elfjulistraat 39c te 9000 Gent.