GR20110623 punt 42: interpellatie van raadslid Katie Coppens over de sluiting van danscafé Blackout en dreiging sluiting jeugdcafé Den Blompot

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

"Sp.a Ninove is verheugd dat er vanuit de Ninoofse jeugd actie wordt ondernomen voor een beter uitgaansbeleid. Het huidige schepencollege schiet pas wakker als een probleem escaleert. Op zulke momenten kiest het college dan voor maatregelen als het sluiten van een café.

 

Sp.a Ninove is een groot voorstander van een wortel en stok beleid. Je mag niet enkel met de stok slaan, je moet ook een wortel voorhouden om het gewenste gedrag uit te lokken. Nu slaat het bestuur af en toe eens, maar meestal op de verkeerde en het ontbreekt totaal aan 'wortelbeleid'. Nochtans laat onze bijnaam vermoeden dat 'wortelbeleid' een specialiteit van onze stad zou moeten zijn!

 

In andere steden wordt bewezen dat een goed horeca-beleid tot goede resultaten kan leiden. In de uitgaansbuurten voorzien veel steden een aantal openbare urinoirs in de uitgaansbuurten. Onze stad heeft er geen enkel! Niet moeilijk dat jongeren dan gaan wildplassen.

Verder kan je structureel overleg organiseren tussen uitbaters, klanten en omwonenden. Als omwonenden en uitbaters/klanten mekaar beter kennen kan dit al voor veel meer begrip voor elkaar zorgen.

 

Nu roept de stad een uitbater op het matje, die dan maar zelf een overleg dient te organiseren. Het is leuk dat Tiemen van den blompot zelf een overleg met zijn klanten organiseert. Maar een overleg tussen klanten, uitbater en omwonenden, georganiseerd door de stad zou veel meer resultaat boeken. Tevens kan je samen met horeca-uitbaters streven naar een betere geluidsisolatie van de café's. Je kan hen daarvoor advies geven of zelfs een subsidie geven.

 

Behoudens deze maatregelen heb ik in Ninove nog geen enkele preventieve actie gezien om overmatig drankgebruik af te remmen of om vandalisme, wildplassen tegen te gaan. Ook op het vlak van repressieve aanpak schiet het stadsbestuur tekort. Er is 's nachts nauwelijks controle in de uitgaansbuurt.

 

Met administratieve sancties kan je heel wat bereiken. Gevatte daders krijgen binnen de 2 weken hun sanctie in de bus, wat veel beter is dan een gerechtelijke procedure die makkelijk pas een jaar na datum plaats heeft. Alle criminologische studies wijzen er op dat de termijn tussen overtreding en bestraffing zo klein mogelijk moet zijn om het gedrag van de gestrafte zoveel mogelijk te veranderen. Het is waarschijnlijk iets te duur om het aantal politiepatrouilles fors op te drijven, maar onze stad kan net als vele andere steden investeren in eigen stadswachten. Dergelijke stadswachten en de nodige politie-aandacht  kunnen in combinatie met een aantal veiligheidscamera's (naar het voorbeeld van Tobback te Leuven) zorgen dat je overlast veroorzakers bij de kraag kunt vatten.

 

Daarom beste schepenen, denk eens na vooraleer ge iets beslist, formuleer eerst een beleid terzake vooraleer lukraak wat besluiten te treffen. Ge moet het warm water niet eens zelf uitvinden. Er zijn voldoende steden die met succes een goed horeca-beleid voeren. Leg uw oor eens te luisteren bij de collega's in Hasselt of Gent.

 

Vragen:

 

1. Burgemeester, waarom werd er overgegaan tot het sluiten van de danscafé black-out? Werd de uitbater gehoord alvorens dit besluit werd genomen? Was deze beslissing echt noodzakelijk? Waarom werd het café meteen voor een maand gesloten, werd een kortere periode overwogen?

 

2. Welk beleid wil u in de toekomst voeren ten aanzien van onze horeca voor een beter uitgaansbeleid? Gaan er preventieve acties komen? Zullen we deze legislatuur nog een openbaar urinoir zien? Gaat de stad zelf overleg organiseren tussen uitgaanscafés, klanten en uitbaters? Gaat de stad uitbaters helpen om een betere geluidsisolatie te installeren?

 

3. Gaat de stad investeren in stadswachten of gaat ze de politiepatrouilles rond de uitgaanscafés uitbreiden? Wanneer wordt de implementatie van een aantal veiligheidscamera's voorzien? Hoe vaak wordt er een administratieve sanctie opgelegd voor wildplassen? Wat gaat u doen om de controle hierop te verbeteren? Hoe lang duurt het eer een overtreder de boete in zijn bus krijgt?"