GR20110623 punt 41: aanpassing uitleenreglement AGB DN - Adviezen cultuur- jeugd- en sportraad

Schepen V. Cosyns (Cd&Vplus) dient het volgende amendement in :

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Stadsdiensten en stedelijke adviesraden lenen het materiaal gratis uit, zonder waarborg. Voor adviesraden geldt de gratis uitleen alleen voor activiteiten waarvoor de adviesraad zelf als organisator optreedt.

 

Het volgende artikel 4 wordt ingelast:

Jaarlijks wordt in november of december een lijst van activiteiten die niet georganiseerd worden door stadsdiensten en adviesraden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd waarvoor de dienstverlening van de uitleendienst gratis is.

Voor 2011 zal de overzichtslijst gratis dienstverlening, die als bijlage bij deze beslissing gevoegd wordt, gehanteerd worden.

 

Artikel 4 wordt artikel 5.

 

Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeentedecreet, art. 235 §1 (tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur);

 

Gelet op het gemeentedecreet art. 235 §2. (de beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:

4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;

5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden);

               

Gelet op het gemeentedecreet, art. 242 §4. (het autonoom gemeentebedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad);

 

Gelet op de beheersovereenkomst punt 5, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 juni 2009;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2005 houdende aanpassing van het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal;

 

Overwegende dat het uitlenen van stadsmateriaal sedert de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove (AGBDN) tot één van de taken van het AGBDN behoort waardoor de retributie niet meer geïnd wordt door de stad;

 

Overwegende dat het onnodig is dit retributiereglement nog te behouden en het daarom op te heffen;

 

Gelet op de het aangepaste uitleenreglement en retributiereglement van het AGB DN;

 

Gelet op art 22 van het  decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, paragraaf 1, punt 4: Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan, vermeld in artikel 21, moet een gemeente beschikken over een subsidiereglement ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen voor een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 0,8 euro per inwoner, ofwel via een evenwaardige ondersteuning in natura;

 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de stad en het AGBDN;

 

Gelet op het feit dat de culturele verenigingen ondersteund worden door een jaarlijkse nominale subsidie van €100 en ondersteuning in natura (goedkoper uitleentarief, goedkoper huurtarief);

 

Gelet op het advies van de jeugdraad in zitting van 2 mei 2010;

 

Gelet op het advies van de sportraad in zitting van 17 mei 2010;

 

Gelet op het advies van de cultuurraad in zitting van 19 mei 2010;

 

Overwegende dat op het college van burgemeester en schepenen het voorstel werd geformuleerd om de voorzitters van de adviesraden, samen uit te nodigen met de directeur van het AGBDN op een coördinatievergadering om tot een  gezamenlijk besluit te komen;

 

Gelet op het verslag van deze vergadering van 8-09-2010;

 

Gelet op de gunstige adviezen van de algemene vergaderingen van de stedelijke cultuurraad, jeugdraad en sportraad;

 

Gelet op het amendement van schepen V. Cosyns;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

  1. De punten 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 van het retributiereglement op werken, verkoop en verhuur materialen, hoofdstuk 6 uitleendienst van het AGBDN worden  goedgekeurd.

 

 

VERHUUR

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uitleendienst

 

 

huidige prijs

suggestie : prijsaanpassing

huidige waarborg

voorstel
waarborg

nieuwprijs

 

 

 

 

 

6.1

Geluidsinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

200 watt versterker + cd speler +

 

 

 

 

 

 

 

mengpaneel, boxen en kabels

3

 €                37,00

 €                                                               44,00

 €   297,00

 €   300,00

 €            3.000,00

6.1.2

micro's en kabels

4

 €                  3,00

 €                                                                 4,00

 €     25,00

 €     50,00

 €               100,00

6.1.3

statieven

4

 €                  3,00

 €                                                                 4,00

 €     25,00

 €     10,00

 €                 25,00

6.1.4

klankwagen

1

 €                12,40

 €                                                               15,00

 €     99,00

 €   100,00

 €               495,00

6.1.5

megafoon

2

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     25,00

 €     50,00

 €                 50,00

6.1.6

professionele toepassing

1

 nvt

 

 €   620,00

 €   620,00

 

6.1.7

micro draadloos

2

 €                50,00

 €                                                               60,00

 €   124,00

 €   150,00

 €            1.000,00

6.1.8

P.A. geluidsinstallatie

1

 €                12,40

 €                                                               15,00

 €     90,00

 €   150,00

 €            1.300,00

6.1.9

Soundbox met cd

2

 €                20,00

 €                                                               24,00

 €   150,00

 €   150,00

 €               700,00

6.2

Lichtinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

spots met klemmen (binnen)

10

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       3,70

 €     10,00

 €                 15,00

6.2.2

spots (buiten)

2

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     37,00

 €     40,00

 €                 60,00

6.2.3

toneelspots

2

 €                  9,40

 €                                                               11,00

 €     62,00

 €     50,00

 €               250,00

6.2.4

gewone volgspot 2000 W

1

 €                  9,40

 €                                                               11,00

 €     74,00

 €   350,00

 €            3.600,00

6.2.5

par-spot 300 W met kabel

20

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     37,00

 €     20,00

 €                 40,00

6.2.6

staanders

4

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €     12,40

 €     20,00

 €               170,00

6.2.7

verlengkabel 10 m

10

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       6,20

 €     10,00

 €                 20,00

6.2.8

tafelcontactdozen

10

 €                  1,00

 €                                                                 1,50

 €       5,00

 €     10,00

 €                 15,00

6.2.9

lichteffect acrobatson

2

 €                10,00

 €                                                               12,00

 €   250,00

 €   250,00

 €               700,00

6.2.10

lichteffect roboscan 218

4

 €                12,00

 €                                                               15,00

 €   500,00

 €   500,00

 €               300,00

6.2.11

sturingseenheid Q-commander

1

 €               20,00

 

 €   500,00

 €   500,00

 €           1.250,00

6.2.12

lifttorens

2

 €                50,00

 €                                                               59,00

 €   600,00

 €   600,00

 €            3.150,00

6.2.13

truss 3 meter (lichtbrug)

3

 

 €                                                                 5,00

 

 €   100,00

 €               800,00

6.2.14

dimmerpack

 

 €               50,00

 niet meer in voorraad

 €   600,00

 

 €           3.100,00

6.2.15

dmx-haspel

 

 €               10,00

 niet meer in voorraad

 €     50,00

 

 €              100,00

6.2.16

black light 400 W

1

 €                10,00

 €                                                               12,00

 €   100,00

 €     50,00

 €               250,00

6.2.17

stroboscoop 3000 W

1

 €                12,00

 €                                                               15,00

 €   150,00

 €     50,00

 €               250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Feestelijkheden

 

huidige prijs

suggestie : prijsaanpassing

huidige waarborg

voorstel
waarborg

nieuwprijs

 

 

 

 

 

6.3.1

plastieken kuipstoelen per 10 stoelen

700

 €                  0,25

 €                                                                 3,00

 €       0,35

 €     10,00

 €               200,00

6.3.2

kleine tafels 0,80 x 1,20

80

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       2,50

 €       5,00

 €               150,00

6.3.3

grote tafels 0,70 x 2,20

80

 €                  1,80

 €                                                                 2,50

 €       2,50

 €       5,00

 €               200,00

6.3.4

banken voor grote tafels 2,20 x 0,25

40

 €                  1,80

 €                                                                 2,50

 €       2,50

 €       5,00

 samen met vorige

6.3.5

partytafels diam 0,86

10

 €                  1,50

 €                                                                 2,00

 €       5,00

 €     10,00

 €                 90,00

6.3.6

podium 2 x 1

40

 €                  3,75

 €                                                                 4,50

 €     25,00

 €     50,00

 €               600,00

6.3.7

spreekgestoelte

3

 €                  3,75

 €                                                                 4,50

 €     50,00

 €     50,00

 €               600,00

6.3.8

tent 6 x 3

1

 €                50,00

 €                                                               59,00

 €   300,00

 €   300,00

 €            3.000,00

6.3.9

mobiel podium 8x6,6x4,5 pl. Inbegr.

1

 €              720,00

 €                                                             845,00

 €   124,00

 €   500,00

 €          75.000,00

6.3.10

tribune plaatsing inbegrepen

1

 €           1.239,00

 €                                                          1.455,00

 €   124,00

 €   500,00

 

6.3.11

kiosk plaatsing inbegrepen diam 8 m

1

 €              149,00

 €                                                             175,00

 €   124,00

 €   500,00

 

6.3.12

houten vloer 3 x 1

20

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       1,25

 €     10,00

 €                 50,00

6.3.13

aluminium vlaggemasten

20

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       3,70

 €     10,00

 €                 50,00

6.3.14

belgische vlag

20

 €                  1,50

 €                                                                 2,00

 €       2,50

 €     10,00

 €                 20,00

6.3.15

leeuwen vlag

20

 €                  1,50

 €                                                                 2,00

 €       2,50

 €     10,00

 €                 20,00

6.3.16

groen zwarte vlag

20

 €                  1,50

 €                                                                 2,00

 €       2,50

 €     10,00

 €                 30,00

6.3.17

europese vlag

20

 €                  1,50

 €                                                                 2,00

 €       2,50

 €     10,00

 €                 20,00

6.3.18

staander met binnenvlag

8

 €                  2,50

 €                                                                 3,00

 €       5,00

 €     10,00

 €                 30,00

6.3.19

staander voor siertouw

8

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       2,50

 €     10,00

 €               200,00

6.3.20

siertouw

6

 €                  1,25

 €                                                                 1,50

 €       2,50

 €       5,00

 samen met vorige

6.3.21

nadarafsluitingen 2,50 m/st

500

 €                 0,62

 verwijderen > zie signalisatie

 €       0,75

 

 

6.3.22

nadarafsluitingen 2,00 m/st

100

 €                 0,50

 verwijderen > zie signalisatie

 €       0,75

 

 

6.3.23

aanhangwagen met nadarafsluitingen 2 m

100

 €                50,00

 €                                                               59,00

 €     74,00

 €   100,00

 

6.3.24

koffiezet (90 tassen)

 

 €                 9,50

 niet meer in voorraad

 €     62,00

 

 

6.3.25

stembussen

125

 €                  3,00

 €                                                                 3,50

 €       2,50

 €     10,00

 €                 25,00

6.3.26

stemhokjes

190

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     25,00

 €     50,00

 €               150,00

6.3.27

barbecue

1

 €                14,90

 €                                                               17,50

 €   124,00

 €   100,00

 €               250,00

6.3.28

staanders met kapstokken

2

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     12,40

 €     10,00

 €               100,00

6.3.29

flip -over

1

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     25,00

 €     20,00

 €               150,00

6.3.30

co2 snelblusser 5 kg

2

 €                10,00

 €                                                               12,00

 €     25,00

 €     20,00

 €               170,00

6.3.31

watersnelblusser 6 liter

2

 €                10,00

 €                                                               12,00

 €     25,00

 €     20,00

 €               110,00

6.3.32

plas palen

5

 

 ?

 €     60,00

 €     20,00

 €               200,00

 

 

 

huidige prijs

suggestie : prijsaanpassing

huidige waarborg

voorstel
waarborg

nieuwprijs

6.4

Tentoonstellingsmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1

panelen met klemmen 2,45 x 0,90 m

 €    10,00

 €                  2,50

 €                                                                 3,00

 €     12,40

 €     15,00

 €                 75,00

6.4.2

zwarte tentoonstellingsbakken met glas

 €      6,00

 €                  2,50

 €                                                                 3,00

 €     12,40

 €     15,00

 €               100,00

6.4.3

gekleurde doeken 1,50 x 3 m (10 r + 10 gr)

 €    10,00

 €                  1,00

 €                                                                 1,20

 €     12,40

 €     15,00

 €                 25,00

6.4.4

toneeldoeken 3,80 x 1,10 m (grijs)

 €    15,00

 €                  1,00

 €                                                                 1,20

 €     12,40

 €     15,00

 €                 25,00

6.4.5

vitrinekasten

 €      8,00

 €                  9,90

 €                                                               12,00

 €     50,00

 €     50,00

 €               300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

Film- en diamateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1

overheadprojector

1

 €                  9,90

 €                                                               12,00

 €   124,00

 €   150,00

 €               500,00

6.5.2

filmprojector

 

 €               31,00

 niet meer in voorraad

 €   248,00

 

 

6.5.3

diaprojector

 

 €                 6,20

 niet meer in voorraad

 €     50,00

 

 

6.5.4

scherm

1

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     50,00

 €     50,00

 €               300,00

6.5.5

projectietafel

1

 €                  3,00

 €                                                                 3,50

 €     25,00

 €     20,00

 €                 40,00

6.5.6

tv toestel met ingebouwde video

1

 €                14,90

 €                                                               17,50

 €   372,00

 €   350,00

 €               500,00

6.5.7

draagbare tv met ingebouwde video

1

 €                10,00

 €                                                               12,00

 €   120,00

 €   350,00

 €               500,00

6.5.8

flip-over

1

 €                  6,20

 €                                                                 7,50

 €     25,00

 €     50,00

 €               135,00

 

 

  1. Stadsdiensten en stedelijke adviesraden uitlenen het materiaal gratis, zonder waarborg. Voor adviesraden geldt de gratis uitleen alleen voor activiteiten waarvoor de adviesraad zelf als organisator optreedt.

 

  1. De verenigingen, aangesloten bij een door de stad erkend adviesorgaan, betalen 25% van de huurprijs.

 

  1. Jaarlijks wordt in november of december een lijst van activiteiten die niet georganiseerd worden door stadsdiensten en adviesraden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd waarvoor de dienstverlening van de uitleendienst gratis is.

Voor 2011 zal de overzichtslijst gratis dienstverlening, die als bijlage bij deze beslissing gevoegd wordt, gehanteerd worden.

 

  1. De waarborg voor verenigingen, aangesloten bij een door de stad erkend adviesorgaan, wordt beperkt tot een maximumbedrag van € 250
  2. Het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal van 23 juni 2005 wordt opgeheven