GR20110623 punt 28: verwerving van een recht van opstal op een perceel grond langs de Kruisveldstraat te Denderwindeke voor de aanleg van een patanqueterrein - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpakte

 

 

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de deelgemeente Denderwindeke nog geen petanqueterrein heeft;

 

Overwegende dat de V.Z.W. Parochiale Werken van Denderwindeke aan de stad de mogelijkheid biedt om op hun terrein langs de Kruisveldstraat achter het parochiaal centrum, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie B deel van nr. 376b 02, een petanqueterrein aan te leggen;

 

Overwegende dat voor deze aanleg een recht van opstal zal moeten worden bekomen van deze VZW;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De stad verwerft een recht van opstal voor een termijn van 30 jaar op een perceel grond langs de Kruisveldstraat te Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie B deel van nr. 376b 02, voor een oppervlakte van 136 m², van de VZW Parochiale Werken Denderwindeke, Bokkendries 9, 9400 Denderwindeke, voor de aanleg van een petanqueterrein.

 

2. Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.