GR20110526 punt 41.2: vraag van raadslid Wouter Vande Winkel over de liquide middelen van de stad bij Dexia en KBC

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn vraag vermeld :

 

"Op 24 april keurde de voltallige gemeenteraad van Gent een motie goed waarbij het Gentse schepencollege, op voorstel van Open VLD-schepen Christophe Peeters, opgedragen wordt de liquide middelen van de stad, een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro, bij Dexia en KBC weg te halen uit protest tegen de riante bonussen die de banken aan hun topmensen uitkeerden, dit terwijl beide banken nog steeds van staatssteun genieten.

Voor Dexia is het bovendien zo dat de bank nog niet zo lang geleden een kapitaalsverhoging doorvoerde waardoor niet alleen de waarde van onze aandelen verwaterde, maar ook de toekomstige rendementen uit ons aandelenpakket zullen dalen. Als 'beloning' voor de geleverde 'prestaties' van 2010 ontving topman Pierre Mariani een bonus van 600.000 euro bovenop zijn vaste salaris van 1 miljoen euro.

Naar Gents voorbeeld lijkt het voor Groen! logisch dat ook het stadsbestuur van Ninove zich niet bij deze gang van zaken neerlegt.

 

1. Hoeveel liquide middelen heeft stad Ninove uitstaan bij Dexia en KBC?

 

2. Is het schepencollege bereid een terugtrekking van deze middelen te onderzoeken en deze middelen bij financiële instellingen onder te brengen waarvan de ethiek inzake toekenning van prestatiegebonden vergoedingen beter aansluit bij de principes die we als gemeenteraad voorstaan?"