GR20110526 punt 41: voorstel van raadslid Werner Somers tot het instellen van een onderzoek naar de totstandkoming van een stedenband met de gemeente Groesbeek (Nederland)

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"In het algemeen beleidsplan voor de periode 2008-2012 wordt op p. 18 als doelstelling genoemd het "ontwikkelen en bestendigen van structurele buitenlandse stedenbanden". Daarbij wordt gesteld dat er, behalve naar het behoud en de versterking van de bestaande band met het Hongaarse Deszk, gestreefd wordt naar nieuwe stedenbanden, waarbij rekening kan gehouden worden met de herkomst van allochtone inwoners van Ninove.

Bij de bespreking van het algemeen beleidsplan verdedigde ik het standpunt dat bij de ontwikkeling van nieuwe stedenbanden in de eerste plaats moet gedacht worden aan steden uit gebieden waarmee Ninove – en bij uitbreiding Vlaanderen – historische banden heeft. Zo kom ik als vanzelf terecht bij Nederland, tevens het land waar de meeste in Ninove verblijvende 'buitenlanders' vandaan komen. Met Nederland delen wij niet alleen een gemeenschappelijke geschiedenis, maar eveneens onze taal, het Nederlands. Eens Vlaanderen zijn onafhankelijkheid heeft verworven, zijn Vlaanderen en Nederland in Europa als vanzelf als bondgenoten op elkaar aangewezen. Alleen al voor de verdediging van onze gemeenschappelijke taal, het Nederlands, is samenwerking niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. 16 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Vlamingen vormen samen een middelgrote taalgemeenschap waar Europa niet omheen kan. Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is ook de enige manier om te kunnen wegen op de Europese politieke besluitvorming. Economisch gezien kunnen eveneens tal van synergieën ontwikkeld worden tussen Vlaanderen en Nederland. 

Groesbeek is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen in het Rijk van Nijmegen, ten zuiden van Nijmegen. De gemeente grenst in het oosten aan Duitsland en in het zuiden aan Limburg. Zij maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Op 1 januari 2011 telde Groesbeek 18.860 inwoners. Behalve het dorp Groesbeek telt de gemeente een aantal kleine dorpen en buurtschappen (Berg en Dal, Heilig Landstichting, een gedeelte van Beek-Ubbergen, De Horst en Breedeweg). In de buurt van Groesbeek liggen overigens ook dorpjes als Nederasselt en Appeltern. 

In de herfst van 1944 werd Groesbeek volledig geëvacueerd. De meeste evacués kwamen uiteindelijk terecht in de omgeving van Ninove. Te Denderwindeke bestond een Hollands schooltje en te Meerbeke was er een kraamkliniek. Op de webstek www.geschiedenisgroesbeek.nl is een foto te zien van kinderen uit Groesbeek die in maart 1945 hun eerste communie deden te Aspelare. Pas vanaf mei 1945 keerden de eerste evacués terug naar Groesbeek. Sommigen bleven echter nog tientallen jaren contacten onderhouden met hun Vlaamse vrienden.

Evenals Ninove is Groesbeek een carnavalsstad bij uitstek. Met meer dan 180 actieve carnavalsverenigingen is Groesbeek relatief gezien het grootste carnavalsvierende dorp van Nederland. Het heeft zijn bijnaam 'Het Keulen van Gelderland' dan ook alles behalve gestolen. Net zoals Ninove heeft Groesbeek bovendien reeds een stedenband met een Hongaarse gemeente, in dit geval het aan de Oostenrijkse grens gelegen Körmend.

Om al deze redenen dient de ontwikkeling van een stedenband met het Nederlandse Groesbeek overwogen te worden. Ik stel daarom voor dat het stadsbestuur de mogelijkheden daartoe zou onderzoeken."