GR20110526 punt 4: vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 50 en 57;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 125;

 

Gelet op omzendbrief BA 2006/17 van 27 oktober 2006 – start van de lokale bestuursperiode na de verkiezingen van 8 oktober 2006 – benoeming van de burgemeester – installatie van de gemeenteraad – verkiezing van de schepenen – samenstelling en installatie van de OCMW-raad;

 

Overwegende dat in artikel 50 van het gemeentedecreet de verplichting niet meer werd opgenomen om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen;

 

Overwegende dat de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur in omzendbrief BA 2006/17 van 27 oktober 2007 het toch wenselijk vindt om die lijst op te stellen om in de vervanging van een schepen te voorzien wanneer die tijdelijk afwezig is;

 

Overwegende dat het gemeenteraadslid met de grootste anciënniteit de voorzitter van de gemeenteraad vervangt bij een tijdelijke afwezigheid;

 

Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden;

 

Overwegende dat de anciënniteit de hele tijdsduur omvat tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel uitmaakt van de gemeenteraad van een gemeente en dat de anciënniteit bijgevolg onderbroken mag zijn opgebouwd;

 

Overwegende dat bij gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald en dat bij een gelijk aantal naamstemmen het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur geniet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2009 houdende vaststelling van de rangorde van de gemeenteraad;

 

Gelet op het overlijden van gemeenteraadslid André Stevens op 3 mei 2011;

 

Gelet op de installatie van de heer Wim Wachtelaer als gemeenteraadslid in de vergadering van de gemeenteraad VAN 26 MEI 2011;

 

Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw dient vastgesteld te worden;

 

Gelet op het ontwerp van rangorde;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel. De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als  volgt vastgesteld:

 

Volg-num-mer

Naam en voornaam van de raadsleden

 

Aantal bekomen stemmen bij de recentste gemeenteraadsverkiezing

1

CALLEBAUT Antoine

Onafgebroken sinds 05.01.1971.

1051

2

DE KEGEL Georgette

Onafgebroken sinds 01.01.1977.

758

3

CASTEUR Michel

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

2304

4

VAN EECKHOUT Freddy

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

2252

5

SCHORREEL Alfons

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

863

6

DE SMET Mariëtte

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

1547

7

DE GROOTE Willy

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

1083

8

VIOLON Jannick

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

802

9

TORREKENS Marc

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

752

10

D'HAESELEER Guy

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

3222

11

CORIJN Rudy

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

1334

12

VONCK Ivan

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

786

13

EVENEPOEL Henri

Onafgebroken sinds 24.02.2000.

958

14

NACHTERGAELE Marc

Onafgebroken sinds 03.01.2001.

1413

15

SOMERS Werner

Onafgebroken sinds 03.01.2001.

1237

16

DE TROYER Greta

Onafgebroken sinds 03.01.2001.

896

17

SOUFFRIAU Dirk

Onafgebroken sinds 25.10.2001.

779

18

VANDERPOORTEN Veerle

Vanaf 03.01.2001 t/m. 15.12.2004.

Terug vanaf 02.01.2007.

474

19

VAN ONGEVAL Octaaf

Onafgebroken sinds 25.09.2003.

677

20

VAN OPDENBOSCH Dirk

Onafgebroken sinds 15.12.2004.

565

21

DE JONGE Tania

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

1520

22

HELLINCKX Rita

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

865

23

BOCKSTAEL Rita

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

767

24

COSYNS Veerle

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

732

25

VANBELLE Corinne

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

704

26

VAN DER hAEGEN Hans

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

698

27

COPPENS Katie

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

688

28

PRAET Luc

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

454

29

VANDE WINKEL Wouter

Onafgebroken sinds 02.01.2007.

316

30

SCHIETECAT Pascal

Onafgebroken sinds 25.01.2007

443

31

DIERICKX Arlette

Onafgebroken sinds 21.06.2007

441

32

VANDERPOORTEN Dirk

Onafgebroken sinds 22.10.2009

688

33

WACHTELAER Wim

Onafgebroken sinds 26.05.2011

404