GR20110526 punt 27: stadsbudget 2011 - Budgetwijziging 1 en 2 - Gewone en buitengewone dienst

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ontwerpen van wijziging aan het budget 2011, gewone en buitengewone dienst;

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen, 6 nee-stemmen en 4 onthoudingen

 

De budgetwijzigingen nr. 1&2 (gewone en buitengewone dienst) aan het budget dienstjaar 2011 worden goedgekeurd.  De uitkomst na deze begrotingswijzigingen is als volgt :

 

Uitkomst na budgetwijziging

 

Gewone dienst

 

                                                                                     ontvangsten                      uitgaven                                  saldo

 

alg. resultaat budgetrekening '10                               10.160.949,00 €                                                + 10.160.949,00 €

 

vorige jaren                                                                           0,00 €                54.904,00 €                    - 54.904,00 €

 

eigen dienstjaar                                                       36.357.312,00 €          37.066.710,00 €                    -709.398,00 €

   

overboekingen                                                                       0,00 €           4.258.782,00 €                -  4.258.782,00 €

 

alg. resultaat budget 2011                                                                                                                + 5.137.865,00 €

 

 

Buitengewone dienst

 

                                                                                     ontvangsten                      uitgaven                                  saldo

 

alg. resultaat budgetrekening '10                                                                     - 8.546.975,00  €               - 8.546.975,00 €

 

vorige jaren                                                                  9.140.000,00 €                  438.389,00 €              + 8.701.611,00 €

 

eigen dienstjaar                                                           11.835.008,00 €             12.395.401,00 €                  - 560.393,00 €

 

overboekingen                                                               1.258.782,00 €                 300.000,00 €                 + 958.782,00 €

 

alg. resultaat budget 2011                                                                                                                         + 553.025,00 €