GR20110526 korte agenda

I. GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat

1. Aktename van het overlijden van gemeenteraadslid André Stevens.

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een overleden gemeenteraadslid.

3. Eedaflegging opvolger overleden gemeenteraadslid.

4. Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden.

 

II. POLITIEZAKEN

 

Politie

5. Politiezone Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2011.

6. Politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de directie operaties.

7. Politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer - dienst verkeer.

 

II. GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat

8. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 8 juni 2011.

9. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 8 juni 2011.

10. Algemene vergadering intercommunale Westlede op 8 juni 2011 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

11. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van Fingem op donderdag 23 juni 2011.

12. Aanduiding van plaatsvervanger voor de jaarvergadering van Fingem op donderdag 23 juni 2011.

13. Fingem - jaarvergadering - donderdag 23 juni 2011 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Ruimtelijke ordening

14. Kennisname van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

15. Strategisch project OCMW-site - indiening voor de derde projectoproep strategische projecten in uitvoering van het RSV - kennisneming.

 

Patrimonium

16. Stabiliseringsstudie woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te Ninove - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Jeugd

17. Goedkeuring verantwoordingsnota 2010 van het jeugdbeleidsplan 2008-2010.

 

Personeel

18. Personeel - sociaal tewerkstellingsproject lokale diensteneconomie.

19. Personeel - contractueel personeel tijdens vakantieperiodes.

 

Onderwijs

20. Scholengemeenschap Geni - verlenging periode 2011-2014.

 

Sport

21. Stedelijk sportcentrum - interlokale vereniging regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2010 - goedkeuring.

22. Stedelijk sportcentrum - sporthal - renovatie kleedkamers, inkomhal en uitbreiding sporthal - perceel 1 - algemene bouwwerken - goedkeuring verrekening nr. 1, leemten in bestek ontwerper.

 

Ontvangerij

23. Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - goedkeuring jaarrekening 2010 - kwijting aan de bestuurders.

24. Autonoom gemeentebedrijf dienstbedrijf Ninove - verlenen van een buitengewone toelage voor investeringen in eigen activa.

25. Jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2010 - voorlopige sluiting.

26. Stad Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2011 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.

27. Stadsbudget 2011 - budgetwijziging 1 en 2 - gewone en buitengewone dienst.

28. Fingem - herinvestering van de meerwaarde Telenet - goedkeuring.

29. Intergem - kapitaaloperatie 2011 - goedkeuring.

 

Belastingen

30. Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing.

31. Retributie op de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - invoering.

32. Retributie op het gebruik van de bibliotheek.

 

Openbare werken

33. Armand de Riemaeckerstraat te Ninove - kosteloze overname van de wegenisstructuur om reden van openbaar nut - goedkeuring.

 

Verkeer

34. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - toegangsverbod Koffiestraat te Nederhasselt (kant Geraadsbergsesteenweg N460) - stadswegen.

35. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - parkeerverbod in de Burchtdam te Ninove - stadswegen.

36. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - tonnagebeperking 7,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening - stadswegen.

 

Bibliotheek

37. Reglement voor de gebruiker - wijziging - goedkeuring.

 

Cultuur

38. Prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek - goedkeuring reglement.

39. Nieuwe straatnaam - Tabakslaan in Appelterre/Voorde - goedkeuring principe.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

40. Voorstel van raadslid Werner Somers tot verwijdering van de staatsieportretten van het vorstenpaar uit de raadzaal en alle andere publiek toegankelijke ruimten in het stadhuis.

41. Voorstel van raadslid Werner Somers tot het instellen van een onderzoek naar de totstandkoming van een stedenband met de gemeente Groesbeek (Nederland).