GR20110428 punt 7: voorstel van raadslid Werner Somers tot niet-goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van de NV Fico (Willy Michiels) voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare

 

 

Raadslid W. Somers (Vlaams Belang/Vlott) vormt zijn voorstel om in een amendement.

Zie punt 6.