GR20110428 punt 5: onderhandse verkoop van het stadsgebouw Denderkaai 56, Ninove aan de intercommunale Solva voor de realisatie van een toeristisch bezoekers- en belevingscentrum - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpakte

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet ;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2008 waarbij het principe werd goedgekeurd om het stadsgebouw, Denderkaai 56, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1453x, met een oppervlakte van 6a 82ca, onderhands te verkopen aan de intercommunale SOLvA en aan SOLvA opdracht te geven om een toeristisch bezoekers- en belevingscentrum te realiseren, dat na de realisatie terug aan de stad zal worden overgedragen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2009 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en SOLvA werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat een schattingsverslag werd opgemaakt door de Ontvanger van de Registratie te Ninove van het te verkopen stadsgebouw;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen en 10 onthoudingen

 

1.    De onderhandse verkoop van het stadsgebouw, Denderkaai 56 te 9400 Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1453x, met een oppervlakte van 6a 82ca, aan de intercommunale SOLvA, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst, tegen de prijs van 162.375 EUR, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

 

2.    Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

 

3.    Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kopers een akte te onderschrijven.

 

4.    De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.