GR20110428 korte agenda

Secretariaat

1. Jobpunt vlaanderen - nieuwe mandaten 2011-2017 - kandidatuur voor de raad van bestuur.

2. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 23 juni 2011.

3. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 23 juni 2011.

4. Intergem - algemene vergadering - donderdag 23 juni 2011 - akteneming agenda en statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Toerisme

5. Onderhandse verkoop van het stadsgebouw Denderkaai 56, Ninove aan de intercommunale Solva voor de realisatie van een toeristisch bezoekers- en belevingscentrum - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

 

Ruimtelijke ordening

6. Goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van Fico nv voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

7. Voorstel van raadslid Werner Somers tot niet-goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van de nv Fico (Willy Michiels) voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare.

 

Patrimonium

8. Onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Doornweg te Ninove - goedkeuring ontwerpakte.

9. Restauratie van de Koepoort - goedkeuring wijzigingswerken en bijkomende werken.

 

Kerkfabrieken

10. Kerkfabrieken - gunstig advies jaarrekening 2010.

11. Kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en kerkfabriek Sint Theresia Ninove - budgetwijziging 2011.

 

Sociale zaken

12. Goedkeuring van de tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan.

 

Personeel

13. Oprichten van een gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder) - goedkeuring.

14. Gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder) - samenstelling.

15. Stadssecretaris - functiebeschrijving - goedkeuring.

16. Financieel beheerder - functiebeschrijving - goedkeuring.

 

Sport

17. Stedelijk sportcentrum - reinigen atletiekpiste + herschilderen belijning - goedkeuring - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

 

Onderwijs

18. Scholengemeenschap Geni - schoolwerkplan - wijziging - goedkeuring.

 

't Kadeeken

19. IBO 't Kadeeken - aanleg buitentuin en heraanleg zandbak - uitvoering werken en aankoop materiaal via AGB DN.

 

Openbare Werken

20. Aquafinproject 21.986 - afkoppeling Melkboslopertje - wegen- en rioleringswerken in de Luipendaalstraat, in de Bosstraat en in de Melkbos te Aspelare - goedkeuring verrekening 2.