GR20110331 punt 24: goedkeuring convenant kansenpas

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport van 9 januari 2008;

               

Gelet op het cultuurbeleidsplan: hoofdstuk VI Strategische doelstellingen:Gemeenschapsvorming: Het principe van de kansenpas zal ingevoerd worden, zodat de financiële drempel voor het bijwonen van activiteiten wordt verlaagd;

 

Gelet op het hoofdstuk 2: Jeugdbeleid: jeugdwelzijn;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 1 september 2010: goedkeuring – afsprakennota kansenpas;

               

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad in zitting van 21 oktober 2010 : goedkeuring afsprakennota vrijetijdsparticipatie (kansenpas);

 

Gelet op de aanvaarding van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2011-2013 door minister Schauvlieghe;

               

Gelet op  de goedkeuring van de raad van bestuur van het AGB De kleine Dender in zitting van 7 oktober 2010: aanpassing van het retributiereglement waarbij het kansenpastarief werd toegevoegd;

 

Gelet op de ingebruikname van de kansenpas;

 

Gelet op de bijgevoegde convenant;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Goedkeuring wordt gegeven aan bijgevoegde convenant tussen het stadsbestuur, het OCMW, Teledienst en SOS Schulden op school.