GR20110331 punt 22: nieuwe straatnaam - Tabaksweg in Appelterre/Voorde - Goedkeuring principe

Schepen V. Cosyns (CD&VPlus) stelt voor om dit agendapunt uit te stellen tot de volgende vergadering van de gemeenteraad.

De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.