GR20110331 punt 11: overzicht klachtenbehandeling februari 2010/januari 2011 - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarin zij het reglement en de procedure klachtenbehandeling goedkeurde;

 

Gelet op artikel 6 § 1 van het klachtenreglement dat bepaalt dat driemaandelijks aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten);

 

Gelet op artikel 6 § 2 van het klachtenreglement dat bepaalt dat jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten);

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2010 waarin akte genomen werd van de behandelde klachten voor de periode februari 2010 – april 2010;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2010 waarin akte genomen werd van de behandelde klachten in de periode mei 2010 – juli 2010;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2010 waarin akte genomen werd van de behandelde klachten in de periode augustus 2011 – oktober 2011;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2011 waarin akte genomen werd van de behandelde klachten in de periode november 2010 – januari 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De gemeenteraad neemt akte van de behandelde klachten in de periode februari 2010 – januari 2011.

Schepen F. Van Eeckhout (CD&Vplus) neemt niet deel aan de stemming.