GR20110217 punt 41.5: Politieverordening van 15 februari 2011 van de burgemeester houdende sluiting van de Sint-Margaretakerk in Neigem

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat, wanneer de burgemeester in toepassing van artikel 134 § 1 van de nieuwe gemeentewet een politieverordening maakt, deze politieverordening vervalt indien ze door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;

 

Overwegende dat alle aanwezige gemeenteraadsleden zich akkoord verklaren om dit punt omwille van artikel 134 § 1 van de nieuwe gemeentewet aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 134 § 1;

 

Gelet op de van de burgemeester van 15 februari 2011 houdende sluiting van de Sint-Margaretakerk in Neigem;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De beslissing van de burgemeester van 15 februari 2011 houdende sluiting van de Sint-Margaretakerk in Neigem wordt bekrachtigd.