GR20110217 punt 41.4: Politieverordening van 8 februari 2011 van de burgemeester in verband met de toegankelijkheid in Steenhout - Bekrachtiging

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat, wanneer de burgemeester in toepassing van artikel 134 § 1 van de nieuwe gemeentewet een politieverordening maakt, deze politieverordening vervalt indien ze door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;

 

Overwegende dat alle aanwezige gemeenteraadsleden zich akkoord verklaren om dit punt omwille van artikel 134 § 1 van de nieuwe gemeentewet aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 134 § 1;

 

Gelet op de politieverordening van 8 februari 2011 van de burgemeester in verband met de toegankelijkheid in Steenhout;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De politieverordening van 8 februari 2011 van de burgemeester in verband met de toegankelijkheid in Steenhout wordt bekrachtigd.