GR20110217 punt 41.1 bis: Voorstel van raadslid K. Coppens om de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 houdende toekenning van een recht van opstal aan vzw 't Breughelkind op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat voor de oprichting van

Niet aanwezig : G. D'haeseleer, A. Callebaut, G. De Kegel, G. De Troyer, V. Vanderpoorten en W. Vande Winkel.

 

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 houdende toekenning van een recht van opstal aan vzw 't Breughelkind op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat voor de oprichting van een kinderdagverblijf;

Gelet op het voorstel van raadslid K. Coppens om de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 houdende toekenning van een recht van opstal aan vzw 't Breughelkind op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat voor de oprichting van een kinderdagverblijf in te trekken en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven een nieuwe locatie voor het kinderdagverblijf voor te stellen;

 

BESLUIT, met 5 ja-stemmen, 19 nee-stemmen en 3 onthoudingen

Enig artikel:

Het voorstel van raadslid . Copens om de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 houdende toekenning van een recht van opstal aan vzw 't Breughelkind op een perceel stadsgrond langs de Abdijstraat voor de oprichting van een kinderdagverblijf in te trekken en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven een nieuwe locatie voor het kinderdagverblijf voor te stellen, wordt niet goedgekeurd.