GR20110217 punt 41: Interpellatie van raadslid Veerle Vanderpoorten betreffende de materiële steun aan verenigingen

Volgende motivering wordt door raadslid Veerle Vanderpoorten in haar interpellatie vermeld :

 

"Als verenigingen een activiteit willen organiseren kunnen ze bij het AGB terecht om bepaalde zaken te huren, tegen een bepaalde prijs.

Er is echter heel veel wrevel onder de verenigingen omdat sommigen gratis beroep kunnen doen op het materiaal en de diensten van de stad, daar waar anderen ervoor moeten betalen. Sommige verenigingen organiseren activiteiten in samenwerking met de stad, voor anderen is dit niet mogelijk. De schijn van vriendjespolitiek en willekeur is dan ook nooit veraf.

Dit is al meermaals door mijn fractiegenoten aangekaart en er werd vooropgesteld dat er een reglement zou opgesteld worden dat hieraan een einde maakt, en duidelijkheid zou scheppen voor elke vereniging.

Hoe ver staat het met dit reglement?"