GR20110217 punt 40: Interpellatie van raadslid Katie Coppens over strooien van zout - bereikbaarheid van landbouwbedrijven

 

 

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

Eind december 2010 heb ik kunnen vaststellen dat het strooien van zout niet afdoende georganiseerd wordt om de schade in landbouwbedrijven te voorkomen.

In de week van 20.12.2010 - 26.12.2010 heeft het landbouwbedrijf gelegen aan het einde van de Gentsestraat in Outer meer dan 1.000 liter melk hetzij melk van vier opeenvolgende dagen dienen weg te gieten wegens onbereikbaarheid van het bedrijf.

Nochtans is dit landbouwbedrijf gelegen aan de openbare weg doch de melkwagen van het melkbedrijf die de melk kwam ophalen kon het hoogste punt van de Gentsestraat - een met ijs bedekte helling – niet oprijden.

Ik neem aan dat dit geen alleenstaand geval is zodat het past de landbouwbedrijven en andere ernstige situaties te inventariseren en minstens dit landbouwbedrijf als prioritaire strooiplaats op te nemen.

De melkwagen van het melkbedrijf dient de melk uiterlijk alle drie dagen af te halen; melk van meer dan drie dagen oud wordt zuur en wordt niet meer aanvaard.

Op het hoogste punt van de Gentsestraat, net voor het landbouwbedrijf, is het een open vlakte met steeds veel wind en vriest sneeuw veel harder aan dan op de lager gelegen gedeelten van deze straat.

In de week hebben de landbouwers reeds contact opgenomen met de stad en het AGB om te komen strooien doch hun verzoek kende geen gehoor.

Er werd gestrooid overal rondom het landbouwbedrijf behalve aan het landbouwbedrijf zelf...

Alzo werd het fietspad in het veld tussen de Rospijkstraat te Outer en de Gentsestraat gestrooid tot het einde van de veldweg en tot net VOOR het landbouwbedrijf.

Dat de fietsers een zeer grote kans hebben om op het einde van het fietspad alwaar zij opnieuw op de openbare weg komen op het hoogste punt van de bevroren helling voor het landbouwbedrijf ten val kunnen komen, wordt niet bij stilgestaan...

Ook werd Herlinckhove en de Gentsestraat gestrooid tot aan het plastiekbedrijf Adriaens (meestal wordt er in de vorige winters gestrooid tot aan de elektriciteitscabines in de Gentsestraat zodat de stadsdiensten deze kunnen bereiken) maar niet tot aan het landbouwbedrijf op het einde van de Gentsestraat.

Er werd gestrooid rondom het bedrijf maar de circa vijftig meter voor het landbouwbedrijf en steilste deel van de helling voor het landbouwbedrijf wordt overgeslagen. Begrijpen wie begrijpen kan...

Op vrijdag 24.12.2010 rond 11.30 uur begon de melkwagen die de melk bij het landbouwbedrijf diende op te halen een 4-tal meter voor de toegangspoort van het bedrijf te slippen en diende deze rechtsomkeer te maken.

Het landbouwbedrijf was ten einde raad en belde de stadsdiensten die op 24.12.2010 om 11.30 uur gesloten waren en vervolgens de politie om een oplossing te vinden om hun melk te redden doch tevergeefs. De melkwagen mocht van het melkbedrijf niet toelaten dat hij met een tractor door de landbouwers de helling zou opgetrokken worden uit vrees voor schade aan het voertuig. Meer dan 1.000 liter melk diende te worden weggegoten...

Het landbouwbedrijf nam contact op met het ministerie om vergoeding te bekomen doch het is nog onduidelijk of de schade in aanmerking zal genomen worden voor vergoeding. Zelfs indien er een kleine kans bestaat op vergoeding zal dit een hele administratieve rompslomp teweegbrengen voor een klein familiaal landbouwbedrijf.

Bovendien heeft het bedrijf schade geleden door het verlies aan aardappelenverkoop; de kopers konden met de auto het landbouwbedrijf niet bereiken. Deze schade kan spijtig genoeg niet bewezen worden.

De melkwagen wou de melk na het Kerstweekend nog meenemen doch op risico van het landbouwbedrijf. Indien de melk in de melkerij zou blijken zuur te zijn zou de melk weggegoten worden en heel de wagen zou op kosten van het landbouwbedrijf moeten gereinigd worden. Dit risico hebben deze landbouwers niet willen nemen. Hun schade en omzetverlies is reeds te groot.

Gevolg is dat het landbouwbedrijf haar tank melk heeft mogen weggieten en reinigen wat nog eens 3 uur extra werk heeft in beslag genomen.