GR20110217 punt 38: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aspelare - Voetweg 33 (Bonteveldweg) - Verboden toegang voor ruiters en bromfietsers - Stadswegen

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat voetweg 33 (Bonteveldweg) genaamd gelegen tussen de Daalstraat en de Bosstraat te Aspelare regelmatig gebruikt wordt door ruiters en bromfietsers;

 

Overwegende dat door de beperkte breedte van deze voetweg en de lichte bocht, voetgangers en fietsers geen enkele mogelijkheid hebben om uit te wijken, indien er een ruiter en/of bromfietser aankomt;

 

Overwegende dat dergelijke situatie de veiligheid van de gebruikers van deze voetweg niet ten goede komt;

 

Overwegende dat het hierom aangewezen is om in de voetweg 33 (Bonteveldweg) ruiters en bromfietsers te verbieden;

 

Overwegende dat ruiters en/of bromfietsen steeds de mogelijkheid hebben de naastgelegen voetweg 68 te gebruiken om de Bosstraat te Aspelare te bereiken;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 5 onthoudingen

 

Artikel 1. Op de voetweg 33 (Bonteveldweg genaamd) gelegen tussen de Daalstraat te Aspelare en de Bosstraat te Aspelare is de toegang in beide richtingen verboden voor ruiters en bromfietsers.

 

Artikel 2. Deze maatregel zal gesignaleerd worden door een verkeersbord C9/C15 welke wordt geplaatst

- in het begin van de voetweg 33(Bonteveldweg) kant Daalstraat te Aspelare

- in het begin van de voetweg 33 (Bonteveldweg) kant Bosstraat te Aspelare.

 

Art. 3. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.