GR20110217 punt 36: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Invoeren zonale tonnagebeperking 7,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening - Parkeren binnen de afgebakende parkeervakken

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat zeer veel vrachtwagenchauffeurs de Sint-Pietersstraat en Stenemolen te Meerbeke gebruiken als sluipweg om zo de Edingsesteenweg (N255) en de Halsesteenweg (N28) te bereiken;

 

Overwegende dat zij hierdoor de verkeerslichten alsook de filevorming langs de Brusselsesteenweg (N8) als Edingsesteenweg (N255) vermijden;

 

Overwegende dat dit zwaar verkeer voor tal van ongemakken zorgt bij de bewoners, geluidshinder, trillingen, schade aan voertuigen en wegdek;

 

Overwegende dat het hierdoor aangewezen is het zonaal bord voorzien van het verbodsbord C23 met onderbord type VIIa "+ 7,5 t" en onderbord type II "uitgezonderd plaatselijke bediening" te plaatsen en dit op de volgende locaties :

- Sint-Pietersstraat kant Halsesteenweg;

- Stenemolen kant Edingsesteenweg;

- Klein Brabant kant Brusselsesteenweg;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1: Punt 27°, punt 57°a, punt 57°b en punt 59°a en punt 59°b en punt 65° van het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 1980 worden opgeheven.

 

Artikel 2 : Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 1994 mbt het parkeerregime in de Sint-Pietersstraat te Meerbeke wordt opgeheven.

 

Artikel 3 : Het zonale bord voorzien van verbodsbord C23 met onderbord type VIIa "+ 7,5 t" en onderbord type II "uitgezonderd plaatselijke bediening" wordt geplaatst op onderstaande plaatsen :

- Sint-Pietersstraat kant Halsesteenweg;

- Stenemolen kant Edingsesteenweg;

- Klein Brabant kant Brusselsesteenweg.

Er wordt telkens een begin- en eindebord geplaatst.

 

Artikel 4 : In de volgende straten wordt het parkeren enkel toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen en dit in daarvoor afgebakende parkeervakken : Stenemolen, Sint-Pietersstraat en Klein Brabant.

Signalisatie: E9b met onderborden type Xa, Xb en Xd.

 

Artikel 5 : Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.