GR20110217 punt 34: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Nederhasselt - Koezeekstraatje - Beperkt eenrichtingsverkeer - Stadswegen

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat het Koezeekstraatje te Nederhasselt op dit ogenblik niet toegankelijk is in beide richtingen voor fietsverkeer;

Overwegende dat tal van fietsers via de Winkelstraat op dit ogenblik niet kunnen doorsteken naar het Koezeekstraatje te Nederhasselt omwille van het verbodsteken;

 

Overwegende dat het hierdoor aangewezen zou zijn om het fietsverkeer in het Koezeekstraatje te Nederhasselt toe te laten in beide richtingen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1. In het Koezeekstraatje te Nederhasselt wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Signalisatie :

Begin Koezeekstraatje kant Nederhasseltstraat : aanwijzingsbord F19 met onderbord M4.

Op het einde van de Koezeekstraatje kant Paellepelstraat : verbodsbord C1 met onderbord M2.

Bij het uitrijden van de Hector Van Muylemstraat richting Koezeekstraatje : gebodsteken D1e met onderbord M2.

 

Art.2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.