GR20110217 punt 10: voorzien van nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de herstellingen van stadsgebouwen ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010 - Gunning van de opdracht

 

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 157;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2010 betreffende het voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010;

 

Overwegende dat voor de herstellingen aan de academie voor muziek, woord en dans, het jeugdcentrum De Kuip en de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken omwille van de tienjarige aansprakelijkheid geopteerd werd om bij voorkeur via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen aan de aannemers die de initiële inrichting hebben gedaan;

 

Overwegende dat voor de vervanging van de toestellen werd geopteerd om bij voorkeur aan de initiële leverancier te gunnen, zodat de initiële toestellen zoveel mogelijk vervangen worden door toestellen die vergelijkbaar zijn met de initiële toestellen en zodat ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij de vetusteit kan aangetoond worden;

 

Overwegende dat de toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet inhoudt dat de bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen ook de bevoegdheid inhoudt tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van de overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat ten gevolge van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 de gemeenteraad de opdracht moet gunnen;

 

Voor het politiecommissariaat:

Gelet op de offerte van Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove van 25 januari 2011 voor het vervangen van de 1 gewone deur en 1 dubbele deur ten bedrage van 376,53,90 euro, exclusief BTW ( 455,60 euro inclusief BTW);

Gelet op het feit dat de plaatsing zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 165,00 euro werkuren;

Gelet op de offerte van Van Lierde nv Knoddelstraat 36 1761 Roosdaal van 24 januari 2011 voor de aankoop van isolatiemateriaal voor het herstellen van de schietstand ten bedrage van 398,16 euro, exclusief BTW (481,77 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Bruynzeel Storage Systems Buro & Design Center box 50 Heizel Esplanade1020 Brussel van 25 januari 2011 voor de vervanging van rekken en legborden ten bedrage van 1.433,48 euro exclusief BTW (1.734,51euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van TDS Office Design Frankrijklei 104 bus A 2000 Antwerpen van 24 januari 2011 voor de vervanging van 4 vestiairekasten ten bedrage van 796,80 euro exclusief BTW ( 964,12 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Eurogym bvba Keizerstraat 34 9120 Haasdonk van 4 januari 2011 voor de vervanging van 30 judomatten ten bedrage van 2.455,00 euro exclusief BTW ( 2.970,55 euro inclusief BTW);

 

Voor het jeugdcentrum De Kuip:

Gelet op de factuur van SaniMat bvba Kerkhofstraat 34 2470 Retie voor de vervanging van loopmatten ten bedrage van 583,70 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van De Beeldhouwwinkel Dr. Lelykade 10 2583 Scheveningen Nederland van 23 november 2011 voor de vervanging van 15 sokkels voor het beeldhouwatelier ten bedrage van 2.092,50 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Materiaal/Magazijn bvba Nieuwelaan 63 1860 Meise voor de vervanging van materiaal van de speelpleinwerking ten bedrage van 772,20 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van ThyssenKrupp Poortakkerstraat 33 9051 Gent van 22 december 2010 voor de herstelling van de lift in de academie beeldende kunsten ten bedrage van 1.223,83 euro (inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Meyer Noise Control Postbus 80 5070 AB Udenhout Nederland van 30 november 2010 voor de herstelling van de studiocabine ten bedrage van 5.800,00 euro exclusief BTW (7.018,00 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Sotesa nv Bruisbeke 19/21 9520 St. Lievens Houtem van 29 januari 2011 voor de herstelling van de geluidinstallatie ten bedrage van 1.054,80 euro exclusief BTW (1.276,31 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove van 25 januari 2011 voor het vervangen van de 6 gewone deuren, 3 branddeuren, 3 dubbele deuren en 2 dubbele branddeur ten bedrage van 2.631,11 euro, exclusief BTW ( 3.183,64 euro inclusief BTW);

 

Gelet op het feit dat de plaatsing zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 825,00 euro werkuren;

Gelet op de offerte van Gigatek bvba Albertlaan 109-111 9400 Ninove van 2 december 2010 voor de aankoop van 8 stopcontacten met schakelaar ten bedrage van 199,20 euro exclusief BTW (241,03 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de factuur van Demir bvba Gentsesteenweg 1161 1082 Brussel voor de schoonmaak van het jeugdcentrum ten bedrage van 406,76 euro (inclusief BTW);

 

Voor de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken:

Gelet op de offerte van Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove van 25 januari 2011 voor het vervangen van de 3 gewone deuren en 4 branddeuren ten bedrage van 808,48 euro, exclusief BTW ( 978,60 euro inclusief BTW);

 

Gelet op het feit dat de plaatsing zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 385,00 euro werkuren;

 

Gelet op de offerte van Vloeren Fosselle nv Krabbenijkstraat 88 9520 St Lievens Houtem van 24 januari 2011 voor de herstelling van de keukenblok, deel van de balie en de plinten in de berging en de motorische speelruimte ten bedrage van 2.667,33 euro exclusief BTW (3.227,47 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Wesco Mechelsesteenweg 401 1930 Zaventem van 13 januari 2011 voor de vervanging van de 8 turnmatten ten bedrage van 1.233,56 euro inclusief BTW;

 

Voor de Academie voor muziek, woord en dans:

Gelet op de offerte van ThyssenKrupp Poortakkerstraat 33 9051 Gent van 22 december 2010 voor de herstelling van de lift in de muziekacademie ten bedrage van 917,11 euro exclusief BTW (1.109,70 euro inclusief BTW);

 

Gelet op de offerte van Muziekhandel Van de Moer Moorselbaan 122 9300 Aalst van 18 januari 2011 voor de vervanging van het orgel ten bedrage van 3.995,00 euro inclusief BTW + de opties ten bedrage van 3.569,00 euro inclusief BTW;

 

Gelet op de offerte van Branson Pamelstraat-Oost 425 9400 Ninove van 28 december 2010 voor de vervanging van paaltjes en touwen ten bedrage van 3.067,89 euro exclusief BTW;

 

Gelet op de offerte van Langhendries Geert – schilderwerken Rijstraat 175 9400 Denderwindeke van 22 januari 2011 voor schilderen en plamuren van de beschadigde muren ten bedrage van (10,50 euro/m²) 4.420,50 euro exclusief BTW (5.094,10 inclusief BTW);

 

Overwegende dat de doeken van de zittribune besmeurd waren ten gevolge van de wateroverlast;

 

Overwegende dat door de reiniging de brandvertragende stof wordt verwijderd;

 

Gelet op het voorstel van Jezet Seating Siberiëstraat 10 Nolimpark 1810 3900 Overpelt om nieuwe doeken te hangen waarvan de kostprijs 800 euro (exclusief BTW) bedraagt en dat het verwijderen en plaatsen van de doeken in regie kunnen gebeuren;

Gelet op de bespreking van 11 februari 2011 met de heer Vangoisdenhoven van Ethias;

 

Overwegende dat Ethias akkoord is met de vervanging van de doeken, op voorwaarde dat de doeken zelf worden aangebracht omdat de verplaatsingskosten van Jezet duur uitvallen;

 

Voor de OCMW-site:

Gelet op de factuur van Vanderpijpen nv Brusselsesteenweg 137 9400 Ninove van 21 januari 2011 voor de aankoop van elektrisch materiaal ten bedrage van 3.067,89 euro inclusief BTW;

 

Gelet op het feit dat de herstelling zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 577,50 euro werkuren;

 

Gelet op de factuur van Dortant bvba Keldermeersbaan 1 9400 Ninove van 13 december 2010 voor de aankoop van een circulatiepomp ten bedrage van 584,05 euro inclusief BTW;

 

Gelet op de offerte van Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove van 25 januari 2011 voor het vervangen van de 10 gewone deuren ten bedrage van 933,15 euro, exclusief BTW ( 1.129,11 euro inclusief BTW);

 

Gelet op het feit dat de plaatsing zal gebeuren door het AGB DN en dit geraamd wordt op 550,00 euro werkuren;

 

Overwegende dat in overleg met het AGB DN het niet opportuun wordt geacht deze deuren nog te vervangen;

 

Overwegende dat hiervoor geen kredieten werden ingeschreven op het budget voor 2011 en dat de kredieten in de eerste budgetwijziging van 2011 zullen opgenomen worden;

 

Overwegende dat voor de andere herstellingen aan infrastructuur en de vervangingen van toestellen nog geen offertes werden ingediend en dat bijgevolg de gunning van die herstellingen en vervangingen in maart 2011 aan de gemeenteraad ter goedkeuring zullen voorgelegd worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Voor het politiecommissariaat:

1. De opdracht voor het vervangen van 1gewone deur en 1 dubbele deur wordt gegund aan Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove voor de som van 376,53,90 euro, exclusief BTW ( 455,60 euro inclusief BTW en de kosten verbonden aan de plaatsing door het AGB DN, geraamd op 165,00 euro werkuren wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht voor het vervangen van isolatiemateriaal voor het herstellen van de schietstand wordt gegund aan Van Lierde nv Knoddelstraat 36 1761 Roosdaal voor de som van 398,16 euro, exclusief BTW (481,77 euro inclusief BTW).

 

3. De opdracht voor het vervangen van rekken en legborden wordt gegund aan Bruynzeel Storage Systems Buro & Design Center box 50 Heizel Esplanade1020 Brussel voor de som van 1.433,48 euro exclusief BTW (1.734,51euro inclusief BTW).

 

4. De opdracht voor het vervangen van 4 vestiairekasten wordt gegund aan TDS Office Design Frankrijklei 104 bus A 2000 Antwerpen voor de som van 796,80 euro exclusief BTW ( 964,12 euro inclusief BTW).

 

5. De opdracht voor het vervangen van 30 judomatten wordt gegund aan Eurogym bvba Keizerstraat 34 9120 Haasdonk voor de som van 2.455,00 euro exclusief BTW ( 2.970,55 euro inclusief BTW).

Voor het jeugdcentrum De Kuip:

 

6. De opdracht voor het vervangen van loopmatten wordt gegund aan SaniMat bvba Kerkhofstraat 34 2470 Retie voor de som van 583,70 euro (inclusief BTW).

 

7. De opdracht voor het vervangen van 15 sokkels voor het beeldhouwatelier wordt gegund aan De Beeldhouwwinkel Dr. Lelykade 10 2583 Scheveningen Nederland voor de som van 2.092,50 euro (inclusief BTW).

 

8. De opdracht voor het vervangen van het materiaal van de speelpleinwerking wordt gegund aan Materiaal/Magazijn bvba Nieuwelaan 63 1860 Meise voor de som van 772,20 euro (inclusief BTW).

 

9. De opdracht voor het herstellen van de lift in de academie beeldende kunsten wordt gegund aan ThyssenKrupp Poortakkerstraat 33 9051 Gent van 22 december 2010 voor de som van 1.223,83 euro (inclusief BTW).

 

10. De opdracht voor de herstelling van de studiocabine wordt gegund aan Meyer Noise Control Postbus 80 5070 AB Udenhout Nederland voor de som van 5.800,00 euro exclusief BTW (7.018,00 euro inclusief BTW).

 

11. De opdracht voor het herstellen van de geluidinstallatie wordt gegund aan Sotesa nv Bruisbeke 19/21 9520 St. Lievens Houtem voor de som van 1.054,80 euro exclusief BTW (1.276,31 euro inclusief BTW).

 

12. De opdracht voor het vervangen van 6 gewone deuren, 3 branddeuren, 3 dubbele deuren en 2 dubbele branddeur wordt gegund aan Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove voor de som van 2.631,11 euro, exclusief BTW ( 3.183,64 euro inclusief BTW) en de kosten verbonden aan de plaatsing door het AGB DN, geraamd op 825,00 euro werkuren wordt goedgekeurd.

 

13. De opdracht voor de vervanging van 8 stopcontacten met schakelaar wordt gegund aan Gigatek bvba Albertlaan 109-111 9400 Ninove voor de som van 199,20 euro exclusief BTW (241,03 euro inclusief BTW).

 

14. De opdracht voor de schoonmaak van het jeugdcentrum wordt gegund aan Demir bvba Gentsesteenweg 1161 1082 Brussel voor de som van 406,76 euro (inclusief BTW).

Voor de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken:

 

15. De opdracht voor het vervangen van 3 gewone deuren en 4 branddeuren wordt gegund aan Derawood-Eurepos NV Mallaardstraat 35 9400 Ninove voor de som van 808,48 euro, exclusief BTW ( 978,60 euro inclusief BTW) en de kosten verbonden aan de plaatsing door het AGB DN, geraamd op 385,00 euro werkuren wordt goedgekeurd.

 

16. De opdracht voor de herstelling van de keukenblok, deel van de balie en de plinten in de berging en de motorische speelruimte wordt gegund aan Vloeren Fosselle nv Krabbenijkstraat 88 9520 St Lievens Houtemvoor de som van 2.667,33 euro exclusief BTW (3.227,47 euro inclusief BTW).

 

17. De opdracht voor de vervanging van de 8 turnmatten wordt gegund aan Wesco Mechelsesteenweg 401 1930 Zaventem voor de som van 1.233,56 euro inclusief BTW.

Voor de Academie voor muziek, woord en dans:

 

18. De opdracht voor de herstelling van de lift in de muziekacademie van ThyssenKrupp Poortakkerstraat 33 9051 Gent voor de som van 917,11 euro exclusief BTW (1.109,70 euro inclusief BTW).

 

19. De opdracht voor de vervanging van het orgel wordt gegund aan Muziekhandel Van de Moer Moorselbaan 122 9300 Aalst voor de som van 3.995,00 euro inclusief BTW + de opties ten bedrage van 3.569,00 euro inclusief BTW.

 

20. De opdracht voor de vervanging van paaltjes en touwen wordt gegund aan Branson Pamelstraat-Oost 425 9400 Ninove van 28 december 2010 voor de som van 3.067,89 euro exclusief BTW.

 

21. De opdracht voor het schilderen en plamuren van de beschadigde muren wordt gegund aan Langhendries Geert – schilderwerken Rijstraat 175 9400 Denderwindeke voor de som van 4.420,50 euro exclusief BTW (5.094,10 inclusief BTW).

 

22. De levering van nieuwe doeken voor de zittribune wordt gegund aan Jezet Seating Siberiëstraat 10 Nolimpark 1810 3900 Overpeltvoor de som van 968,00 euro (inclusief BTW); De doeken zullen door het AGB DN aangebracht worden.

Voor de OCMW-site:

 

23. De opdracht voor de aankoop van elektrisch materiaal wordt gegund aan Vanderpijpen nv Brusselsesteenweg 137 9400 Ninove voor de som van 3.067,89 euro inclusief BTW en de kosten voor de plaatsing door het AGB DN ten bedrage van 577,50 euro worden goedgekeurd.

 

24. De opdracht voor de aankoop van een circulatiepomp wordt gegund aan Dortant bvba Keldermeersbaan 1 9400 Ninove voor de som van 584,05 euro inclusief BTW.

 

25. De opdracht voor het vervangen van 10 gewone deuren wordt niet gegund.