GR20110217 korte agenda

I. POLITIEZAKEN

Politie

1. Politiezone ninove - ontwerp van akte minnelijke onteigening - administratief gebouw en twee gedesaffectecteerde rijkswachtlogementen op de aalstersesteenweg - goedkeuring.

 

II. GEMEENTEZAKEN

Secretariaat

2. Politieverordening Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen 2011 - goedkeuring.

3. Ronde van Vlaanderen 2011 voor wielertoeristen - goedkeuring convenant met Golazo.

4. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 28 februari 2011.

5. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 28 februari 2011.

6. Solva - buitengewone algemene vergadering - maandag 28 februari 2011 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

7. Carnaval 2011 - tijdelijk politiereglement - verboden gebruik van glas.

8. Carnaval 2011 - tijdelijk politiereglement - verboden gebruik van vuurtjes en barbecues.

9. Carnaval 2011 - tijdelijk politiereglement - verboden gebruik van tapinstallaties.

 

Patrimonium

10. Voorzien van nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de herstellingen van stadsgebouwen ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010 - gunning van de opdracht.

11. Bewegwijzering bibliotheek en cultuurcentrum De plomblom te Ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

12. Meubilair bibliotheek te Ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

 

Economische bedrijvigheid

13. Deelname aan de zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

Leefmilieu

14. Bossen - overeenkomst uitbouw stadsrandbos tussen de stad Ninove en Natuurpunt beheer vzw - goedkeuring.

15. Rationeel energiegebruik - levering en plaatsing van een groendak op jeugdcentrum De Kuip - vaststellen wijze van gunnen.

 

Muziekacademie

16. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - personeel - evaluatie - algemene afspraken - goedkeuring.

 

Ontvangerij

17. Voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de bestrijding van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010 en goedkeuring van de opdrachten (facturen).

 

Sociale zaken

18. Goedkeuring hernieuwde samenwerkingsovereenkomst lokale werkwinkel.

19. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de werking van de lokale werkwinkel.

20. Aanduiding van plaatsvervanger voor de werking van de lokale werkwinkel.

21. Goedkeuring hernieuwde samenwerkingsovereenkomst forum lokaal werkgelegenheidsbeleid.

22. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de werking forum lokaal werkgelegenheidsbeleid.

23. Aanduiding van plaatsvervanger voor de werking forum lokaal werkgelegenheidsbeleid.

 

Sport

24. Stedelijke sportdienst - sportraad - wijziging huishoudelijk reglement - goedkeuring.

 

Onderwijs

25. Scholengemeenschap Geni - personeel - evaluatie - algemene afspraken - goedkeuring.

26. Scholengemeenschap Geni - arbeidsreglement - wijziging - goedkeuring.

27. Nieuwbouwproject stedelijke school Appelterre-Dorp 48 - deelname aan DBFM-programma - voorcontract - addendum nr. 1.

Openbare werken

28. Watering de kwaadbroeken - werken aan onbevaarbare waterlopen 2011 - uitbrengen advies.

29. Aankoop van schuilhuisjes voor autobusgebruikers 2011 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

30. Bijplaatsen lichtpunten en aanpassingen aan leidingen ingevolge bouwen of verbouwen en ingevolge wegenwerken - 2011 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

31. Opmaken van een opmetingsplan met eigendomsafbakening van het openbaar domein van het lopertje te aspelare - goedkeuring principe - machtiging aanstelling ontwerper - goedkeuring ontwerpovereenkomst.

32. Verwijderen en terugplaatsen van elektriciteitskabels en openbare verlichtingsarmaturen ingevolge het uitvoeren van bouwwerken waarbij bestaande gebouwen worden omgevormd tot meergezinswoningen of ingevolge het slopen van bestaande gebouwen voor het oprichten van appartementen - aanrekening kosten tijdelijk verwijderen en terugplaatsen elektriciteitskabels en openbare verlichtingsarmaturen op gevels - innemen standpunt aanrekenen kosten voor sloping en terugplaatsing.

 

Verkeer

33. Gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - wijziging.

34. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - nederhasselt - koezeekstraatje - beperkt eenrichtingsverkeer - stadswegen.

35. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - bevingen - beperkt eenrichtingsverkeer - stadswegen.

36. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - invoeren zonale tonnagebeperking 7,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening - parkeren binnen de afgebakende parkeervakken.

37. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - tractorsluizen verkeerssignalisatie.

38. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aspelare - voetweg 33 (bonteveldweg) - verboden toegang voor ruiters en bromfietsers - stadswegen.

 

Evenementen

39. Stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval voor 2011 en 2012.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

40. Interpellatie van raadslid Katie Coppens over strooien van zout - bereikbaarheid van landbouwbedrijven.

41. Interpellatie van raadslid Veerle Vanderpoorten betreffende de materiële steun aan verenigingen.