GR20110113 punt 8: kennisname pv van onderzoek naar kasmiddelen 4e kwartaal 2010

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 165 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2010, opgesteld op 29/11/2010;

 

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid van de voorgenomen verbintenissen;

 

Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2010, opgesteld op 23/11/2010 en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.