GR20110113 punt 7: wijziging instapleeftijd IBO 't Kadeeken

 

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2008 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement 't Kadeeken;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement;

 

Overwegende dat de instapleeftijd voor gebruikers van 't Kadeeken werd vastgelegd op drie jaar;

 

Overwegende dat verschillende ouders van kinderen die 2,5 jaar zijn en naar school gaan een grote opvangnood hebben voor en na de school. Deze ouders kunnen niet terecht bij de huidige opvangvormen (onthaalouder/kinderdagverblijf/familie/...);

 

Overwegende dat het nieuwe kinderdagverblijf van de stad niet kan in werking treden op 1 januari 2011 zoals in eerste instantie werd voorzien;

 

Overwegende dat er vrije plaatsen beschikbaar zijn in het IBO en we deze ter beschikking kunnen stellen voor de kinderen die 2,5 jaar zijn en een opvangnood hebben;

 

Overwegende dat zindelijkheid van het kind als strikte voorwaarde blijft gelden voor opvang in 't Kadeeken;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Er wordt goedkeuring gehecht aan de wijziging van het huishoudelijk reglement van IBO 't Kadeeken.