GR20110113 korte agenda

Ontvangerij
1. Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf - goedkeuring budget 2011.

 

OCMW
2. OCMW - budget 2011 - goedkeuring.

 

Secretariaat
3. Voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de herstellingen van stadsgebouwen ten gevolge van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010 - gunning van de opdrachten.

 

Ruimtelijke ordening
4. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 

Leefmilieu
5. Energiediensten voor lokale besturen - kaderovereenkomst met Intergem - goedkeuring.
6. Vlarebo - bodemsaneringsproject toekomstig belevings- en bezoekerscentrum en stadspark Ninove - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden - goedkeuring.

 

't Kadeeken
7. 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - instapleeftijd IBO.

 

Ontvangerij
8. Stad Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2010 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.
9. Fingem - verkoop aandelen Telenet.

 

Kerkfabrieken
10. Kerkfabriek Sint Amandus Aspelare - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/1.

 

Sport
11. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - ontslag als bestuurslid raad van bestuur - aanvaarding samenstelling raad van bestuur - goedkeuring.

 

Openbare werken
12. Ninove - verkaveling in de neerstraat te Appelterre-Eichem - uitbreiding waterleidingsnet - goedkeuring.

 

Verkeer
13. Gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - wijziging.