GR20101125 punt 28.3: Voorstel van raadslid Fons Schorreel tot het bespreken van de wateroverlast gedurende vorig weekend

Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld :

"Ninove is een stad aan de Dender, die door haar ligging in deze Denderkom sterk gevoelig is voor wateroverlast.

Door de jaren heen werden door de verschillende besturen tal van maatregelen genomen ter voorkoming van deze wateroverlast. En dit met, op de meeste plaatsen, een zeer goed resultaat.

Blijkbaar zijn deze genomen maatregelen onvoldoende gebleken om wateroverlast te voorkomen binnen de zone van Ninove.

 

- Kunnen wij als gemeenteraad een korte evaluatie krijgen van de problematiek en de vastgestelde nieuwe knelpunten.

- Werden er reeds voorstellen gedaan om bepaalde van deze knelpunten te kunnen verhelpen naar de toekomst toe?

- Werden de knelpunten van de vorige overstromingen en de voorgestelde infrastructuurwerken allemaal uitgevoerd?

- Zijn er reeds bijkomende gebieden van overstromingszones voorzien binnen het nieuwe structuurplan van Ninove?

- Welke zones voor bebouwing binnen het structuurplan Ninove werden getroffen of bedreigd door deze overstroming?

- Zal het college van burgemeester en schepenen alle watergevoelige gebieden binnen het structuurplan Ninove schrappen als bouwzone?

 

Ziedaar een aantal vragen die best een discussie krijgen in deze gemeenteraad. Zou het niet aangewezen zijn om gezien deze grote problematiek een technische commissie te installeren om deze problemen blijven te kunnen opvolgen en evolueren."