GR20101125 punt 28.2: Voorstel van raadslid Werner Somers tot invoering van een systeem om via sms burgers op te roepen die zich willen inzetten als vrijwilliger bij rampen

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

"Tijdens de recente watersnood leverden niet alleen de brandweer, de andere hulpdiensten en het AGB Dienstenbedrijf Ninove uitstekend werk, ook heel wat 'gewone' Ninovieters staken vrijwillig de handen uit de mouwen. Na het opnieuw afkondigen van het rampenplan in de namiddag van 15 november deed de burgemeester trouwens een uitdrukkelijke oproep aan de Ninovieters om zich naar de Parklaan te begeven en zich daar aan te melden bij de brandweer om te helpen met de verdeling van zandzakken in de getroffen wijken. Dergelijke oproepen via de media bereiken echter niet iedereen of in elk geval niet tijdig.

De mobilisatie van de vrijwillige burgerhulp bij rampen kan m.i. geoptimaliseerd worden door te voorzien in de mogelijkheid voor burgers om zich te laten registreren als vrijwilliger bij rampen. Een oproep daartoe kan in Ninove Info, in de regionale pers en op de webstek van de stad gelanceerd worden. Geregistreerde burger-vrijwilligers kunnen bij watersnood of andere rampen via sms-bericht opgeroepen worden om te helpen bij de uitvoering van werkzaamheden waarvoor geen bijzondere kwalificaties vereist zijn. Een en ander is uiteraard complementair aan het werk van de reguliere hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, en hoeft evenmin spontane burgerhulp uit te sluiten."