GR20101125 punt 26: aanpassing gebruiksvergoeding voetbalterrein De Kloppers

DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Ninove-Meerbeke door K.V.K Ninove, goedgekeurd werd;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2004 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst, op basis van gedane investeringen door de stad, goedgekeurd werd;

 

gelet op art. 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksvergoeding aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2009 waarbij de uitbetaling van een buitengewone toelage van 80.000,00 EUR aan KVK Ninove voor de nieuwbouw van kleedkamers naast de huidige kantine, goedgekeurd werd;

 

overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1% van de gedane investeringen door de stad;

 

overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met 800,00 euro;

 

overwegende dat de gebruiksvergoeding vanaf 2011 als volgt bepaald wordt:

- van 01 maart 2011 – 28 februari 2030: 2.867,73 EUR + 663,35 EUR + 800,00 EUR: 4.331,08 euro per jaar

- van 01 maart 2030 – 28 februari 2033: 663,35 EUR + 800,00 EUR: 1.463,35 EUR per jaar

- van 01 maart 2033 – 29 februari 2040: 800,00 EUR per jaar

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De aanpassing van de gebruiksvergoeding, op basis van de gedane investeringen door de stad voor KVK Ninove, wordt goedgekeurd.De gebruiksvergoeding wordt vanaf het budgetjaar 2011 als volgt aangepast:

- van 01 maart 2011 – 28 februari 2030: 2.867,73 EUR + 663,35 EUR + 800,00 EUR: 4.331,08 euro per jaar

- van 01 maart 2030 – 28 februari 2033: 663,35 EUR + 800,00 EUR: 1.463,35 EUR per jaar

- van 01 maart 2033 – 29 februari 2040: 800,00 EUR per jaar