GR20101125 punt 16: aankoop interventiekledij brandweer

Schepen F. Van Eeckhout (CD&Vplus) deelt mee dat ter gelegenheid van de vergadering van de gemeenteraadscommissie het dossier ontbrak, dat hij aan de bevoegde dienst gevraagd heeft het dossier toe te voegen en dat het dossier nog niet is toegevoegd. Daarom stelt hij voor het dossier te verdagen. De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.