GR20101125 korte agenda

Politie

1. Politiezone Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het derde kwartaal 2010.

2. Politiezone Ninove - aankoop van vestiairekasten - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden - gunning.

3. Politiezone Ninove - aankoop server - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en goedkeuring voorwaarden.

 

II. Gemeentezaken

 

Secretariaat

4. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de intercommunale westlede op 8 december 2010.

5. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de intercommunale westlede op 8 december 2010.

6. Algemene vergadering intercommunale Westlede op 8 december 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

7. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Ilva op maandag 20 december 2010.

8. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Ilva op maandag 20 december 2010.

9. Ilva - buitengewone algemene vergadering - maandag 20 december 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

10. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 23 december 2010.

11. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Fingem op donderdag 23 december 2010.

12. Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 23 december 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

13. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Intergem op donderdag 23 december 2010.

14. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Intergem op donderdag 23 december 2010.

15. Intergem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 23 december 2010 - akteneming agenda en statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Patrimonium

16. Aankoop van interventiekledij voor de gemeentelijke brandweerdienst - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht via raamcontract met de federale overheidsdienst binnenlandse zaken - gunning van de opdracht.

17. Restauratie van het oud stadhuis - perceel binnenafwerking - goedkeuring eindafrekening.

 

Muziekacademie

18. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - schooljaar 2010/2011 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe Ict-coördinatie.

 

Kinderopvang

19. Oprichting kinderdagverblijf langs de abdijstraat door de vzw 't Breugelkind - goedkeuring - verlenen van een recht van opstal op een perceel stadsgrond aan de vzw 't Breugelkind.

 

Ontvangerij

20. Stad Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het derde kwartaal 2010 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.

21. Aapitaalverhoging tranche 1 van Publi-T via Fingem - goedkeuring uitnodiging tot inschrijving.

 

Kerkfabrieken

22. Kerkfabrieken - Akteneming budget 2011.

23. Kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/3.

24. Kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke - goedkeuren budget 2011.

25. Kerkfabriek Sint Amandus Outer - budgetwijziging 2010/2 - akteneming.

 

Sport

26. Stedelijk sportcentrum - voetbalterrein de kloppers - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende investeringen.

 

Openbare werken

27. Goedkeuring addendum saneringsbijdrage - BOT en VEW op adressen met een IBA - vrijstelling voor abonnees en eigen waterwinners voor zover zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen - dienstjaar 2010.

 

Bibliotheek

28. Goedkeuring BiBart - jaarrekening en jaarverslag.