GR20101028 punt 31.4: interpellatie raadslid Schietecat ivm niet meer opmaken facturen aan derden bij de brandweer sinds begin 2010

Volgende motivering wordt door de heer Pascal Schietecat in zijn interpellatie vermeld :

 

Motivatie: tot begin dit jaar werd de facturatie van de brandweer verricht door een personeelslid van het stadhuis. Het betrokken personeelslid besteedde een halve dag per week aan de facturatie voor de brandweer.

 

Vragen:

 

1. Om welke reden diende het betrokken personeelslid haar activiteiten bij de brandweer stop te zetten?

 

2. Klopt het dat het de bedoeling was dat de noodplanner de facturatie van de brandweer voor zijn rekening zou nemen, aangezien hij als noodplanner eigenlijk geen full time job heeft?

 

3. Daar er geen enkele factuur meer gemaakt wordt, welk financieel verlies staat daar dan tegenover op jaarbasis, in vergelijking met voorgaande jaren?

 

4. Hoe gaat men dit in de toekomst oplossen?

 

5. Ettelijke maanden wordt er geen enkele factuur meer gemaakt bij de brandweer, er is echter 1 uitzondering namelijk voor een interventie op het Stationsplein waar het dak van een woning werd afgedekt met een zeil. Op wiens verzoek werd er hier een factuur gemaakt?

 

6. Is het toeval dat deze factuur gemaakt is, in de week nadat er een interpellatie is ingediend door een collega raadslid betreffende de interventie op het Stationsplein?